Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”

W dniu 5 kwietnia 2023 r. w sali konferencyjnej Komendy Wojewódzkiej PSP w Rzeszowie odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”. W wyborze nowych władz Klubu przeprowadzanych zgodnie ze Statutem co 2 lata uczestniczyło 34 spośród  100 zrzeszonych członków przez Stowarzyszenie oraz zaproszeni goście. Wybory zostały przeprowadzone zgodnie ze obowiązującym Statutem oraz przyjętym programem obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego prowadzone pod przewodnictwem Prezesa Krzysztofa Filipa. W skład nowego Zarządu ukonstytuowanych władz Klubu SKP „STRAŻAK” weszli: Dariusz HOMA – Prezes, Daniel DRYNIAK – I Wiceprezes, Grzegorz WÓJCICKI – II Wiceprezes,  Tomasz PUSTELAK – Skarbnik,  Marek RUSNARCZYK – Sekretarz,  Mateusz TELESZ – Członek, Paweł KRZYŚKO – Członek, Krystian BĄK – Członek, Tomasz SZYMAŃSKI – Członek, natomiast skład Komisji Rewizyjnej Klubu przedstawiał się następująco: Marcin SZYJDUK – Przewodniczący, Ireneusz STAFIEJ – Sekretarz, Tomasz BUDA – Wiceprzewodniczący. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze SKP „STRAŻAK” zaszczycili swoją obecnością Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej BABIEC wraz z zastępcami Komendanta Wojewódzkiego PSP w Rzeszowie st. bryg. Danielem DRYNIAKIEM i st. bryg. Andrzejem MARCZENIĄ, którzy również należą do członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK”. W czasie obrad Walnego Zebrania głos zabrał Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Andrzej BABIEC, który serdecznie podziękował ustępującym członkom Zarządu Klubu za dotychczasową zrealizowaną współpracę, osobiste zaangażowanie w aktywność i rozwoju Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” a dla nowo wybranych Władz Klubu życzył owocnej działalności przynoszącej wspaniałe rezultaty i zapewniając o współpracy z członkami nowo wybranego Zarządu Klubu. Ważnym punktem Walnego Zebrania było również zgłoszenie w wolnych wnioskach przez bryg. Dariusza HOMĘ – nowo wybranego Prezesa SKP „STRAŻAK” (członka/założyciela oraz wieloletniego Sekretarza Sportowego Klubu Pożarniczego) wniosku o uhonorowanie zasłużonych członków Sportowego Klubu Pożarniczego „STRAŻAK” – poprzez nadanie tytułu Prezesa Honorowego dla Krzysztofa FILIPA i tytułu Członka Honorowego dla Jacka GRZYWNY, Mariusza WÓJCICKIEGO i Jarosława LULI co zostało zaaprobowane przez Walne Zebranie Członków podjęciem stosownej uchwały.

skpstraz Autor