O nas

Początkiem roku 1999 zrodziła się myśl utworzenia organizacji zrzeszającej sympatyków
i propagatorów masowej kultury fizycznej w środowisku pożarniczym. Inicjatorem tego pomysłu był st. bryg. Aleksander Jankowski ówczesny Komendant Powiatowy PSP w Stalowej Woli a obecnie Prezes Honorowy Klubu.

  W dniu 27 kwietnia 1999r. odbyło się spotkanie grupy inicjatywnej w skład, której weszli funkcjonariusze i emeryci KW PSP w Rzeszowie oraz KM i KP PSP w Stalowej Woli, Leżajsku, Łańcucie, Rzeszowie w liczbie 15 osób. Podczas spotkania wybrano Komitet Założycielski, przyjęto Statut, określono siedzibę powstającego Stowarzyszenia.

  W dniu 28 czerwca 1999r. Sąd Okręgowy w Rzeszowie wpisał do rejestru kultury fizycznej Stowarzyszenie pod nazwą: Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” w Rzeszowie. Intencją powołania Klubu było krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci, młodzieży, dorosłych, środowiska pożarniczego na terenie woj. podkarpackiego oraz wychowywanie dzieci i młodzieży przez kulturę fizyczną i sport poprzez tworzenie sprzyjających warunków do rozwoju kultury fizycznej i sportu
w jednostkach PSP woj. podkarpackiego. Zgodnie ze statutem działalność klubu opiera się w całości na pracy społecznej swoich członków.

Finansowanie działalności Klubu w całości pokrywane jest ze środków własnych pozyskiwanych z opłat startowych, darowizn, dotacji  Marszałka Województwa Podkarpackiego 
i Prezydenta Miasta Rzeszowa, składek członkowskich i funduszy wypracowanych w ramach działalności statutowej.

  W latach 1999 – 2017 działalność Klubu koncentrowała się na realizacji statutowych zadań, głównie tworzeniu warunków do uprawiania i propagowania sportu wśród strażaków PSP
i OSP w następujących dyscyplinach sportowych:

  • sport pożarniczy
  • piłka nożna halowa
  • piłka siatkowa
  • tenis stołowy
  • pływanie
  • płetwonurkowanie
  • lekkoatletyka – biegi przełajowe i długodystansowe

W dniu 12 grudnia 2003r. Zarząd SKP „Strażak” w Rzeszowie i Podkarpacki Komendant Wojewódzki PSP w Rzeszowie podpisali porozumienie, którego celem jest upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej na terenie woj. podkarpackiego oraz tworzenie sprzyjających warunków do ich rozwoju. Porozumienie zostało zawarte na podstawie § 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 lutego 2003 r. w sprawie celów kultury fizycznej realizowanych w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu. Strony porozumienia określiły cele i formy współpracy, oraz zasady finansowania wspólnych przedsięwzięć i funkcjonowanie SKP „Strażak”
w strukturach PSP w woj. podkarpackim. Porozumienie sformalizowało prowadzoną od czasu powstania Klubu wzajemną współpracę w zakresie propagowania i rozwoju kultury fizycznej i sportu w środowisku pożarniczym. Obecnie współpraca z Komendą Wojewódzką PSP w Rzeszowie opiera się Porozumieniu nr 11/2016 z dnia 22 sierpnia 2016 r. zawartym pomiędzy Podkarpackim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie a Sportowym Klubem Pożarniczym „STRAŻAK” w Rzeszowie. Na dzień 28 lutego 2018 r. Sportowy Klub Pożarniczy „STRAŻAK” w Rzeszowie zrzesza 110  członków.